บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 9/8 อาคาร ที เอ เอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพ โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150
ป้ายความปลอดภัย

 

 

 

 

...ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

(HAZARDOUS MATERIAL SHIPPING SIGNS & LABEL )

.....ป้ายและเครื่องหมายที่ใช้ในการติดแสดงบนยานพาหนะมีไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่ายานพาหนะนั้นมีการบรรทุก

สารเคมีอันตรายชนิดใดเพื่อให้สามารถทราบถึงข้อระวังระหว่างการเคลื่อนย้ายและการเดินทางขนส่งรวมถึงหาก

มีอบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำให้ทราบว่าจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เป็นการจัดการที่ถูกต้อง ป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุซ้ำซ้อน ช่วยลดความเสียหาย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพาหนะขนส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม

ขนาดป้าย 10 x 10 ซม. , 30 x 30 ซม.
HM01
HM02
HM03
HM04
HM05
HM06
HM07
HM08
HM09
HM10
HM11
HM12
HM13
HM14
HM15

| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ป้ายความปลอดภัย | ผลิตภัณฑ์ | บริการของเรา | ติดต่อ |

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 9/8 TAS BUILDING VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 02-277-0137-40 FAX. 02-277-0150

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang.