บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 9/8 อาคาร ที เอ เอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพ โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150
ป้ายความปลอดภัย
...ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี .....(NFPA HAZARD RATING SIGNS )

....ใช้สำหรับติดบนภาชนะบรรจุบริเวณที่เก็บสารเคมีหรือบริเวณที่มีคนงานปฏิบัติ

ิงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้นๆเพื่อบอกระดับความรุนแรงของสารเคมีที่มีผลต่อ

สุขภาพความไวไฟ ความไวในปฏิกิริยา และข้อมูลที่บอกลักษณะพิเศษของสารเคมี

เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้นๆได้อย่างถูกวิธีและเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

HMRS00
HMRS01
HMRS02
HMRS03
HMRS04
HMRS05
HMRS06

 

 

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 9/8 TAS BUILDING VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 02-277-0137-40 FAX. 02-277-0150

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang