บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 9/8 อาคาร ที เอ เอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพ โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150
ป้ายความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ป้ายเรืองแสง (LUMINOUS SIGNS)
.....ป้ายเรืองแสงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ภายในอาคาร อุโมงค์ รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน หากมีเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับผู้ที่อยู่ภายในสามารถสังเกตเห็นข้อความ หรือสัญลักษณ์และสามารถปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และทรัพย์สินได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้ายทางออก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น
ขนาดป้าย 15 x 40 ซม. , 30 x 30 ซม.
EX01
EX02
EX03
EX04
EX05
EX06
EX07
EX08
EX09
EX10
EX11
EX12
EX13
EX14
EX15
EX16
EX17
EX18
EX19
EX20
EX21
EX22
EX23
EX24
EX25
EX26
EX27
EX28
EX29
EX30
EX31
EX32
EX33
EX34
EX35
EX36
EX37
EX38
EX39
EX40
EX41
EX42
EX43
EX44
EX45
EX46
EX47
EX48
EX49
EX50
EX51
EX52
EX53
EX54
EX55
EX56
EX57
EX58
EX59
EX60
EX61
EX62
EX63
EX64
EX65
EX66
EX67
EX68
EX69
EX70

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 9/8 TAS BUILDING VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 02-277-0137-40 FAX. 02-277-0150

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang