บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 9/8 อาคาร ที เอ เอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพ โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150
ป้ายความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ป้ายสถิติความปลอดภัย (SAFETY RECORD)

......ป้ายสถิติความปลอดภัย

มีรูปแบบให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

1 ป้ายสถิติความปลอดภัยพร้อมตัวเลข ว/ด/ป ขนาดให้เลือก 2 ขนาด คือ 90 x 180 ซม. และ 120 x 240 ซม.

2 ป้ายสถิติความปลอดภัย พร้อมชุดเสา หัวบัว

3 ป้ายสถิติความปลอดภัย พร้อมชุดหลังคา (ตามรูปตัวอย่าง)

 

ป้ายสถิติความปลอดภัย มีแบบมาตราฐาน 3 รูปแบบ ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.และ 120 x 240ซม.
 
S01
 
 
S02
 
 
S03

 

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 9/8 TAS BUILDING VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 02-277-0137-40 FAX. 02-277-0150

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang