บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 9/8 อาคาร ที เอ เอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพ โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150
ป้ายความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ป้ายสั่งทำ
EX01 (12 0 x 34 , 120 x 26.5 cm.)
EX02 (120 x 30 cm.)
EX03( 110 x 60 cm.)
EX04 (30 x 45 cm.)
EX05 (60 x 120 cm.)
EX06 (100 x 600 cm.)
EX07(100 x 80 cm.)
EX08 (120 x 60 cm.)
EX09 (15 x 120 cm.)
EX10
EX11(45 x 60 cm.)
EX12(45 x 60 cm.)
EX13
EX14
EX15
EX16
EX17
EX18
EX19
EX20
EX21 (37.5 x 45 cm. )
EX22
EX23 (150 x 300 cm.)
EX24 ( 30 x 40 cm.)
EX25( 7 x 24cm.)
EX26( 7 x 24cm.)
EX27( 7 x 24cm.)
EX28( 7 x 24cm.)
EX29( 7 x 24cm.)
EX30( 7 x 24cm.)
EX31
EX32 ( 60 x 45 cm.)
EX33 (65 x 25 cm.)
EX34
EX35 ( 15 x 40 cm.)
EX36 (120 x 190 cm.)
EX37 ( 30 x 120 cm.)
EX38( 30 x 120 cm.)
EX41( 30 x 120 cm.)
EX39 (100 x 100 cm.)
EX40
EX42( 30 x 120 cm.)
EX43
EX44
EX45
EX46 ( 30 x 45 cm.)
EX47 ( 30 x 45 cm.)
EX48 ( 30 x 45 cm.)
EX49 ( 30 x 45 cm.)
EX50 ( 30 x 45 cm.)
EX51 ( 30 x 45 cm.)
EX52 ( 30 x 45 cm.)
EX53 ( 30 x 45 cm.)
EX54 ( 30 x 45 cm.)
EX55 ( 30 x 45 cm.)
EX56 ( 30 x 45 cm.)
EX57 ( 30 x 45 cm.)

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 9/8 TAS BUILDING VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 02-277-0137-40 FAX. 02-277-0150

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang