บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 552 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงดิแดง เขตดินแดง กรุงเทพ โทร 0-2691-9374-5 แฟกซ์ 0-2277-2170
บริการของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ป้ายเครื่องหมายเตือน (WARNING SIGNS)
กระบวนการผลิตป้ายเพื่อความปลอดภัย

 

จัดเตรียม Block screen ตามขนาดที่เหมาะสม

กับป้ายที่จัดทำ

ัั้น

ขั้นตอนการเตรียมสีเพื่อทำการ

Screen ลงแผ่นป้ายขัั้น

ขั้นตอนการ Screen ลงบนแผ่นป้าย
ขั้นตอน Screen แผ่นป้าย ตามรูปแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนนำแผ่นป้ายที่ Screen เสร็จแล้ว

ไปตากในชั้นตาก

ขั้นตอนการเจาะแผ่นป้าย ในกรณี

ที่ต้องยึดติดผนังด้วยสกรู

ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยของแผ่นป้าย

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง

ในการตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนการบรรจุห่อ แผ่นป้าย

ที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

นอกจากการผลิตป้ายตามรูปแบบมาตรฐานแล้ว

บริษัทยังมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการ

ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

และเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ป้ายความปลอดภัย | ผลิตภัณฑ์ | บริการของเรา | ติดต่อ |

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 552 VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 0-2691-9374-5 FAX. 0-2277-2170

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang