บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด เลขที่ 9/8 อาคาร ที เอ เอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพ โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150
ป้ายความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ป้ายเรืองแสง (LUMINOUS SIGNS)
.....ป้ายเรืองแสงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ภายในอาคาร อุโมงค์ รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน หากมีเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับผู้ที่อยู่ภายในสามารถสังเกตเห็นข้อความ หรือสัญลักษณ์และสามารถปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และทรัพย์สินได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้ายทางออก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น
ขนาดป้าย 19 x 30 ซม. , 30 x 45 ซม.
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24

L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34

L35
L36

TAS GRAPHIC DESIGN CO., LTD. 9/8 TAS BUILDING VIBHAVADI RANGSIT RD., DINDAENG BKK. TEL. 02-277-0137-40 FAX. 02-277-0150

Copyright : www.tasgd.com All rights reserved. Design by Pang